Zwroty:

Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego Produktu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zwracany Produkt musi być oryginalnie opakowany oraz nie może nosić żadnych śladów używania i instalowania. Chęć zwrotu towaru należy zgłościć poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.reklamacje.olprint.com.pl. Po jego prawidłowym wypełnieniu Klient otrzyma pocztą e-mail unikalny numer RMA. Odpowiednio zabezpieczony i opakowany Produkt, oznaczony nadanym numerem RMA należy wysłać na adres Sprzedawcy. W ciągu 5 dni od daty otrzymania towaru, sprzedający wystawi korygujący dokument sprzedaży oraz dokona zwrotu zapłaconej kwoty poprzez operatota płatności elektronicznych PayU.

 

Reklamacje:

Ewentualne reklamacje wynikające z gwarancji należy składać poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.reklamacje.olprint.com.pl. Po jego prawidłowym wypełnieniu Klient otrzyma pocztą e-mail unikalny numer RMA. Odpowiednio zabezpieczony i opakowany Produkt, oznaczony nadanym numerem RMA należy wysłać na adres Sprzedawcy. Okres rozpatrywania reklamacji trwa 14 dni roboczych od chwili otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. O decyzji reklamacyjnej klient zostanie poinformowany pocztą e-mail w podanym powyżej terminie.